Meta'nın Facebook ve WhatsApp'ının açtığı davaya ret

  30 Aralık 2021Meta'nın Facebook ve WhatsApp'ının açtığı davaya ret

WhatsApp'ın kullanıcılarının verilerinin Facebook üzerinden paylaşması ve işlemesi üzerine Rekabet Kurumu tedbir kararı almıştı. Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan bu kararın kaldırılmasına yönelik dava açıldı. Bu davanın reddine karar verildi.

 

Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret

Facebook'un tüm dünyaca konuşulan gelişmelerden biri kişisel verileri satması ve işlemesi. Türkiye'de 8 Şubat 2021'de verilerin başka hizmetler için kullanılacağına dair yapılan açıklama sonrasında Rekabet Kurumu olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sosyal medya kanallarına yönelik geçici bir tedbire karar verdi.

Ardından Facebook ve WhatsApp, yeterince araştırma yapılmadan bu tedbir kararının verildiğini söyleyerek kararın durdurulmasına yönelik dava açtı.

Açılan davada savunulan noktalar; tedbir kararının bazı hatalara dayandığı, hukuki açıdan bu kararın bir karşılaması olmadığı, kişisel verilerin çok fazla alınmasının ve paylaşılmasının gerçekçi bir ifade olmadığı, 2016'dan beri veri güncellemesinin yapıldığı, sürdürülen bu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtildi ve iptali talep edildi.

İdare Mahkemesi Tarafından Dava Reddedildi

Davanın iptal talebine yönelik girişim Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Alınan mahkeme kararı şu şekilde gerekçelendirildi:

Facebook ve diğer şirketlerin pazar güçleri ve bu pazarın yapısına dair analizler incelendiğinde, bu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak karara kadar ciddi ve telafisi olmayacak mağduriyetler doğurma ihtimaline haiz olduğu, bu şirketler ile ana soruşturmanın şu anda da devam ettiği ve sonuçlandığında bununla ilgili tekrar karar alınabileceği düşünüldüğünde; Türkiye'de bu koşullara razı olan veya bu bilgilendirmeyi reddeden kullanıcılara Facebook'un yapmış olduğu veri paylaşımının yer aldığı koşulları durdurduğunu açıklaması biçiminde geçici tedbir kararı verilmesinde hukuka ve mevzuata bir aykırılığın yer almadığı sonucuna varılmıştır.Etiketler :
#gonet, #google, #haber, #instagram, #facebook, #sosyalmedya, #socialmedia